Ranking


 1. Fevereiro 15 2019

  xFada

  2 reputation points

  UnoProject

  1 reputation point

  Galanteador

  1 reputation point

 2. Fevereiro 14 2019

  Tsukino

  5 reputation points

  Magmus

  5 reputation points

  lHinal

  3 reputation points

 3. Fevereiro 13 2019

  Tsukino

  3 reputation points

  DablioPe

  2 reputation points

  Maffioso

  2 reputation points

 4. Fevereiro 12 2019

  EffySZ

  2 reputation points

  DablioPe

  2 reputation points

  NyeeL

  2 reputation points

 5. Fevereiro 11 2019

  EffySZ

  2 reputation points

  lHinal

  2 reputation points

  Voluter

  2 reputation points

 6. Fevereiro 10 2019

  Voluter

  3 reputation points

  Galanteador

  3 reputation points

  Maffioso

  2 reputation points

 7. Fevereiro 9 2019

  Voluter

  1 reputation point